Tarkastuslautakunta, kokous 19.11.2019

§ 49 Pöytäkirjan tarkistaminen

Perustelut

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.