Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Oppilaskuljetusten kilpailutus ja hallinnointi

RauDno-2019-721

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan oppilaskuljetusten kuljetussopimukset ovat päättymässä 31.5.2019. Kuntien omistama hankintayhtiö Sansia on ollut kuntaan yhteydessä tarjonnut kahdenlaista vaihtoehtoa oppilaskuljetusten kilpailutuksesta ja järjestämisestä. 

 

Vaihtoehto 1.

Perinteinen malli, jossa Sansia hoitaa kilpailutuksen kunnan puolesta ja auttaa kuljetussopimusten laatimisessa. Kunta hoitaa palvelun ostamisen kilpailutuksen perusteella ja hallinnoi laskutusta ja kuljetusten operointia itse. 

 

Vaihtoehto 2. 

Kunta ostaa kuljetusten hallinnointipalvelun Sansialta, jolloin Sansia hoitaa kuljetusten kilpailutuksen, hallinnoinnin ja kuljetusten operoinnin. Tässä mallissa kunta maksaa sopimusten mukaisista kuljetuspalveluista liikennöitsijöille ja Sansialla kuljetusten hallinnasta ja operoinnista. Tässä mallissa kuljetusten operointi on keskitetty Sansialle. Tämä mahdollistaa mm. kuljetusten yhdistämisen, reittien optimoinnin ja päätösten mukaisten kuljetusten reaaliaikaisen seurannan. Kustannukset operoinnille ovat 0,365 € / matka / oppilas. Tämä tarkoittaisi vuositasolla noin 15 000 € kustannusta. Mahdollisia kustannussästöjä tässä mallissa syntyisi siitä, kun laskutus perustuu toteutuneisiin matkoihin. Lähialueen kunnista osa on siirtynyt Sansian operointipalvelujen piiriin tämän vuoden aikana. Sansia tavoittelee maakunnallista palvelua, jossa kuljetusliikkeillä on alueellisesti järjestettävävään useamman kunnan kuljetuspalvelut. Tämä tehostaisi kaluston käyttöä ja vaikuttaisi kustannuksiin kuntien kannalta myönteisesti. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää edetä koulukuljetusten kilpailutuksen ja järjestämisen osalta 1. vaihtoehdon mukaisesti. Tässä mallissa Sansia auttaa kilpailutuksen järjestämisessä ja sopimusten laadinnassa, mutta kunta vastaa palvelun ostamisen ja kuljetusten operoinnin itse. 

Päätös

Hyväksytään esityksen mukaisesti.