Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Liikuntapaikkojen käyttö- ja pääsymaksujen tarkastus

RauDno-2019-692

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
  • Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri, inna.kaariainen@rautalampi.fi

Perustelut

Osana Rautalammin kunnan talouden tasapainotusohjelmaa liikuntapaikkojen käyttö- ja pääsymaksut on otettu tarkastelun alle. Tavoitteena hintojen tarkistuksessa on saada lisätuloja kattamaan liikuntapaikkojen ylläpidon kustannuksia. Samalla pyrimme kuitenkin huomioimaan, että liikuntapaikkojen käyttö ei esty kustannussyistä erityisryhmiltä, kuten lapsilta, työttömiltä ja eläkeläisiltä. 

Liitteenä vapaa-aikasihteerin laatimat talukot maksujen korotusten vaikutuksista. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää maksujen korotusten periaatteista ja jättää asian vapaa-aikasihteerin ja sivistysjohtajan edelleen valmisteltavaksi. Liikuntapaikkamaksujen muutoksista päätetään joulukuun sivistyslautakunnan kokoukseessa. 

Päätös

Sivistyslautakunta päättää maksujen korotusten periaatteesta seuraavaa: 

  1. Uimahallin osalta maltillinen 10% korotus hintoihin
  2. Kuntosalin osallta maltillinen 10% korotus hintoihin. Lisäksi tulee selvittää mahdollisuutta parempaan kulunvalvontaan kuntosalin todellisten käyttäjien selvittämiseksi. Sivistyslautakunta pyytää selvittämään mahdollisuutta kuntosalin vuosikortin maksun jakamisesta useampaan erään korotuksen jälkeen. 

Sivistyslautakunta jättää asian edelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi joulukuun kokouksessa.