Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 LISÄPYKÄLÄ: Vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen avustusuudistus (lisäpykälä)

RauDno-2019-620

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen kohdeavustusten haku- ja myöntämisperusteita ollaan uudistamassa. Vapaa-aikasihteeri ja kulttuurikoordinaattori tulevat kertomaan lautakunnalle uudistuksen lähtökohdista ja sitä seuraavista muutoksista haku- ja myöntämisprosessiin. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta on keskustellut avustusuudistuksesta vapaa-aikasihteerin ja kulttuurikoordinaattorin kanssa. Avustusuudistus tulee lautakunnan päätettäväksi joulukuun 2019 kokouksessa. 

Päätös

 

Sivistyslautakunta on keskustellut avustusuudistuksesta kulttuurikoordinaattorin kanssa. Avustusuudistus tulee lautakunnan päätettäväksi marraskuun 2019 kokouksessa. 

Valmistelija

  • Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri, inna.kaariainen@rautalampi.fi
  • Petri Virta, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, petri.virta@rautalampi.fi

Perustelut

Vapaa-aikasihteeri ja kulttuurikoordinaattori ovat päivittäneet Rautalammin kunnan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen avustustoiminnan yleiset periaatteet. Päivitystyön taustalla oli tarve selkeyttää ohjeita sekä hakijan että avustushakemusten käsittelijoiden näkökulmasta. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Rautalammin kunnan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen avustustoiminnan yleiset periaatteet esityksen mukaisesti. 

Päätös

Sivistyslautakunta päättää siirtää asian päätöksen joulukuun lautakunnan kokoukseen, koska pykälälää koskeva liite puuttui esityslistalta.