Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 LISÄPYKÄLÄ: Luku- ja kirjoitustaidottomien opetus (lisäpykälä)

RauDno-2019-737

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin koulutoimi järjestää maahamuuttataustaisten lasten ja nuorten opetusta osana perusopetusta ja lukiokoulutusta. Aikuisten maahanmuuttajien koulutus on keskittynyt työvoimapoliittiseen koulutukseen, jonka avulla on kerrytetty kielen ja kulttuurin osaamista ja työharjoittelujen kautta pyritty aiempaa koulutus - ja osaamistaustaa peilaten työllistymään. 

Rautalammilla on ilmennyt tarve aikuisten perusopetuksen tasoiselle koulutukselle, jossa keskitytään luku- ja kirjoitustaidon alkeiden opiskeluun. 

 

Vaihtoehtona luku- ja kirjoitustaidon kehittämiselle ovat 

1. Aikuisten perusopetuksen järjestäminen

2. Kielivalmennuksen järjestäminen paikkakunnalla tai virtuaalisesti

Aikuisten perusopetuksen järjestämiseen on saatavilla valtionavustusta. Avustus perustuu suoritettuihin kursseihin ja oppilasmäärään. Opettajan palkkakulut katettaisiin n. 6 hengen ryhmällä. Ryhmän tulisi sitoutua päättötodistuksen saamiseksi opetukseen 3-4 vuoden ajan. 

Kielivalmennukset ovat intensiivivalmennuksia, joiden tavoiteena on opettaa osallistujille alkeellinen luku- ja kirjoitustaito käyttäen paikallisia aakkosia ja numeroita. Intensiivikursseihin ei välttämättä saa valtionavustusta. Opetusta kurssilla on yleensä n 200 tuntia. Kurssin hinta kahden tarjouksen perusteella on noin 13 500€

 

Toivottavaa on, että kielivalmennuksen jälkeen aikuisopiskelijat voisivat siirtyä työvoimapoliittiseen koulutukseen ja edetä sikä kautta työelämään. 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää valtuuttaa sivistysjohtajan valitsemaan aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutuksen joko paikanpäällä pidettävästi tai virtuaalisesti toteutettavaksi. 

Päätös

Sivistyslautakunta päättää valtuuttaa sivistysjohtajan järjestämään luku- ja kirjoitustaidottomien koulutuksen ensisijaisesti virtuaaliopintoina ja toissijaisesti paikanpäällä tapahtuvana koulutuksena.