Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Koulujen työ- ja vapaapäivät lukuvuodelle 2020-2021

RauDno-2019-729

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää koulujen työ- ja vapaapäivistä. Päätettävänä on perusopetuksen, lukion ja esiopetuksen työ- ja vapaapäivät lukuvuodelle 2020-2021. 

Rautalammin kunnan koulujen työ- ja vapaapäivien valmistelussa tulee huomioida lainsäädännön ohella yhteistyötahojen ja verkostojen, kuten naapurikuntien koulujen työ- ja vapaapäivät sekä laajemmin myös Pohjois-Savon koulujen työ- ja vapaapäivät. Samanaikaisopetus naapurikuntien lukioiden kanssa vaatii sen, että aikataulut kuntien välillä ovat synkronissa. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2020-2021 koulujen ja esikoulun työ- ja vapaapäivät esityksen mukaisesti. 

Päätös

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2020-2021 koulujen ja esikoulun työ- ja vapaapäivät esityksen mukaisesti.