Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Terttu Salo, Matti Lohen koulun rehtori, terttu.salo@rautalampi.fi
  • Tiina Puranen, varhaiskasvatusjohtaja, tiina.puranen@rautalampi.fi
  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan tietoon esitellään seuraavat asiat:

Lokakuussa 2019 kotihoidontuen kuntalisää myönnettiin 3 perheelle.

Tuen piiriin kuului 6 lasta. Lokakuun kuntalisän menot olivat

450,00€. 

 

Marraskuussa 2019 kotihoidontuen kuntalisää myönnettiin 3 perheelle.

Tuen piiriin kuului 6 lasta. Marraskuun kuntalisän menot olivat

450,00€. 

 

Ekokompassihanke

Sivistysosaston kestävän kehityksen ja ympäristötietoisuuden hanke Ekokompassi alkoi keväällä 2019 alkukaeroituksella. Syksyn 2019 aikana olemme luoneet hankkeelle osasto- ja yksikkökohtaiset tavoitteet ja luoneet toimintasuunnitelman. Hankkeeseen liittyen olemme olleet velvollisia selvittämään mm. käytettävät kemikaalit, jätteiden käsittely ja lajittelusuunnitelmat. toimintoja koskeva ympäristölainsäädäntö sekä suunnitelmat kestävän kehityksen ja ekologisuuden lisäämiseksi osana toimintoja. Hankkeeseen liittyen sivistysosastolle suoritetaan harjoitusauditointi 21.2.2020 ja varsinainen auditoinit myöhemmin keväällä. Hyväksytty auditointi antaa meille oikeuden Ekokompassi logon käyttöön mm. osana kunnan ja osaston markkinointia. 

 

Voimaantulon aikataulu (A1-kieli= ENA)

Muutokset tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020, josta lähtien tehtävään myönnetään opetuksen järjestäjille valtionosuusrahoitus.

Voimaantuloon liittyy siirtymäsäännös, jolla pyritään turvaamaan, että kaikki säännöksen soveltamisen piirissä olevat oppilaat saisivat yhteensä vähintään tuntijakoasetuksen 6 §:n mukaisen vähimmäistuntimäärän A1-kielen opetusta. Siirtymäsäännöstä sovelletaan kevätlukukautena 2020 ja lukuvuonna 2020–2021.

A1-kielen opetus alkaa 1. vuosiluokalla 0,5 vuosiviikkotunnin lisäämisellä kevätlukukautena 2020, ja jatkuu 2. vuosiluokalla 1,5 vuosiviikkotunnilla lukuvuonna 2020– 2021.

Siirtymäkauden päätyttyä opetuksen järjestäjällä jää esitetyn 6 §:n puitteissa harkintavalta päättää vuosiviikkotuntien kohdentamisesta vuosiluokille 1–2 kuitenkin siten, että A1-kielen opetus alkaa aina viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukaudella vähintään 0.5 vuosiviikkotunnilla

Ehdotus Matti Lohen koulun ja Kerkonjoen koulun A1-kielen opettamisesta alkaen vuosiluokalta 1.:

1. Vuosiluokalla A1-kieltä (englanti) opetetaan Matti Lohen koulussa ja Kerkonjoen koulussa 0.6 vvt ja 2. vuosiluokalla 2 vvt .A1-kieli alkaisi  Matti Lohen koulussa 3.jaksosta, kuljetusoppilaille järjestetään maksutonta ohjattua toimintaa IP-kerhossa kyytejä odoteltaessa.  Kerkonjoen koulussa A1-kielen opetus aloitetaan kevätlukukaudella. Kyyditystä odottaville järjestetään maksutonta ohjattua toimintaa IP-kerhossa. 2.vuosiluokalla 2 vvt  A1 kielen-opetus järjestetään lukujärjestysteknisesti siten, että otetaan huomioon pienten oppilaiden jaksaminen koulupäivän rakenteessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Lautakunta merkitsee asiat tietoon saatetuksi