Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen Rautalammin kunnassa

RauDno-2019-537

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki velvoittaa kuntia nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen, jolla on riittävästi päätäntävaltaa, vastaamaan ehkäisevän päihdetyön  suunnittelusta, resurssoininsta, toteutuksesta ja arvioinnista. Sosiaali ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti. Varsinaisesta ehkäisevän päihdeytön kenttätyöstä kunnan sisällä vastaa usein moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää. Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmä tulevat huomioitua ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus nimittää kunnan johtoryhmän ehkäisevää päihdetyötä valvovaksi toimielimeksi Rautalammin kunnassa. Lisäksi sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnan johtoryhmän nimittämään moniammatillisen tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja toteutumisesta Rautalammilla. Tiimissä tulee olla kattava edustus eri toimialoilta, jotta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten kohdalla on mahdollista. Tämä moniammatillinen tiimi voi halutessaan kutsua lisää jäseniä, mikäli kokee sen tarpeelliseksi.

 

Ehkäisevän päihdetyön -koordinaattoriksi kunnanhallitus nimittää etsivä nuorisotyöntekijän. Ehkäisevän päihdetyön koordinointi lisätään etsivä nuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaista palkkaan lisätään 50€ kuukausittainen lisä ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin vastuulla on koordinoida koko kunnan asukkaiden – vauvasta vaariin – ehkäisevää päihdetyötä.

Päätös

Hyväksytään esityksen mukaisesti

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.

Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.

Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää. Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus nimíttää Rautalammin kunnan johtoryhmän ehkäisevää päihdetyötä valvovaksi toimielimeksi. 

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnan johtoryhmän nimittämään moniammatillisen tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja toteutumisesta Rautalammilla. Tiimissä tulee olla kattava edustus eri toimialoilta, jotta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten kohdalla on mahdollista. Moniammatillinen tiimi voi halutessaan kutsua lisää jäseniä. 

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattoriksi nimitetään etsivä nuorisotyöntekijä. Ehkäisevän päihdetyön koordinointi lisätään etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään 50 euron kuukausittainen lisä ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin vastuulla on koordinoida koko kunnan asukkaiden ehkäisevää päihdetyötä. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.

Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.

Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää. Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus nimittää kunnan johtoryhmän ehkäisevää päihdetyötä valvovaksi toimielimeksi Rautalammin kunnassa. Lisäksi sivistyslautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnan johtoryhmän nimittämään moniammatillisen tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja toteutumisesta Rautalammilla. Tiimissä tulee olla kattava edustus eri toimialoilta, jotta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten kohdalla on mahdollista. Tämä moniammatillinen tiimi voi halutessaan kutsua lisää jäseniä, mikäli kokee sen tarpeelliseksi.

Ehkäisevän päihdetyön -yhdyshenkilöksi kunnanhallitus nimittää etsivä nuorisotyöntekijän. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimiminen lisätään etsivä nuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään 50 € kuukausittainen lisä tehtävän vaativuuden noustessa uuden vastuun myötä. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön tehtävänkuvasta on sovittu etsivän nuorisotyöntekijän ja hänen lähiesimiehensä kanssa.

Päätös

Hannu Korhonen esitti, että asia jätetään pöydälle. Kari Laitinen ja Tiina Puranen kannattivat esitystä. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

Raija Haukka jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.

Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa, että hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin nimeämistä, jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.

Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein moniammatillinen tiimi, jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää. Tiimissä tulee olla kattava edustus, jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus nimittää ehkäisevää päihdetyötä valvovan toimielimen Rautalammin kuntaan. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa toimielimen nimittämään moniammatillisen tiimin vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja toteutumisesta Rautalammilla. Ehkäisevää päihdetyötä valvovan toimielimen tulee varmistaa, että moniammatillisessa tiimissä on kattava edustus eri toimialoilta, jotta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen eri ikäisten kuntalaisten kohdalla toteutuu.

Ehkäisevän päihdetyön -yhdyshenkilöksi kunnanhallitus nimittää etsivän nuorisotyöntekijän. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimiminen lisätään etsivä nuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan ja tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään 50 €:n kuukausittainen lisä tehtävän vaativuuden noustessa uuden vastuun myötä. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön tehtävänkuvasta on sovittu etsivän nuorisotyöntekijän ja hänen lähiesimiehensä kanssa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se nimeää ehkäisevästä päihdetyöstä valvovaksi toimielimeksi sivistyslautakunnan. Lautakunnan tehtävänä on nimetä moniammatillinen tiimi vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja toteuttamisesta Rautalammilla.

Raija Haukka jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Laki velvoittaa kuntia huolehtimaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki velvoittaa nimeämään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.

Sosiaali-​ ja terveysministeriön ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma linjaa,​ että hyvänä toimintatapana on pidetty myös yhdyshenkilön tai koordinaattorin nimeämistä,​ jonka tehtävänä on koordinoida ehkäisevän päihdetyön verkostotyöskentelyä kunnan sisällä ja myös alueellisesti.

Varsinaisesta ehkäisevän päihdetyön kentästä kunnan sisällä vastaa usein moniammatillinen tiimi,​ jonka ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimittää. Tiimissä tulee olla kattava edustus,​ jotta esimerkiksi eri ikäryhmät tulevat huomioitua ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä. 

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle,​ että se nimeää ehkäisevästä päihdetyöstä valvovaksi toimielimeksi sivistyslautakunnan. Lautakunnan tehtävänä on nimetä moniammatillinen tiimi vastaamaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja toteuttamisesta Rautalammilla.

Päätös

Lisäksi puheenjohtaja esitti, että päätöstä tarkennetaan lauseella: sivistyslautakunta nimeää ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on päättänyt nimetä sivistyslautakunnan ehkäisevää päihdeytötä valvovaksi toimielimeksi. Lisäksi kunnanvaltuusto on määrännyt sivistyslautakunnan nimeämään ehkäisevän päihdetyön järjestämistä ja toteuttamista vastaavan monialaisen tiimin. Tiimissä tulee olla kattava edustus eri toimialaoilta, jotta Rautalammin kunnan asukkaiden eri ikä- ja väestöryhmät tulevat huomioitua ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä. 

Kunnanvaltuuston päätöksellä sivistyslautakunta nimeää myös ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön. 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

 

 

Sivistyslautakunta päättää, että ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi nimetään Rautalammin kunnan etsivä nuorisotyöntekijä. Hänen tehtäväkohtaiseen palkaansa lisätään 50€ suuruinen kuukausittain maksettava lisä tehtävän hoitamisesta. Tarkempi tehtävänkuva on neuvoteltu etsivä nuorisotyöntekijän itsensä, hänen lähiesimiehensä sekä sivistysjohtajan kesken. Työaikaa tehtävän hoitamiseen varataan 1-2 tuntia viikossa. 

Päätös

Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

Ehkäisevän päihdetyön monialaisen tiimin kokoonpanosta päätetään joulukuun kokouksessa.