Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Suomen Punaisen Ristin Rautalammin osaston kuljetustukianomus

RauDno-2019-710

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Suomen Punaisen Ristin Rautalammin osasto on kirjeellään 28.10.2019 hakenut Rautalammin kunnan perusturvalautakunnalta tukea Muistojen Pysäkki nimellä toimivan kerhon asiakaskuljetuksiin ja toimintaan 3.000 € vuodeksi 2020.

Kerho on saanut valtakunnallisesti huomiota Suomen Punaisen Ristin taholta. Kerhosta on kerrottu järjestön valtakunnallisessa lehdessä ja sitä on pidetty hyvänä esimerkkinä mm. "vikkejä huono-osaisuutta ehkäisevistä hankkeista" -julkaisussa.

Rautalammin kunnan perusturvalautakunta on myöntänyt avustusta kerhon kuljetuskustannuksiin ja toimintaan seuraavasti:

2010 2.000
2011 2.500
2012 3.500
2013 2.500
2014 2.800
2015 2.800
2016 2.800
2017 3.000
2018 3.000
2019 3.000

 

Muistojen Pysäkki -kerho tarjoaa henkistä hyvinvointia yksin asuville vanhuksille ystäväntuvalla kerran kuukaudessa, 2 tuntia/kerta. Kerholaiset noudetaan ja viedään kotiin ja heillä on mahdollisuus asioida apteekissa ja pankissa kotimatkalla.

Kerhotoiminta ehkäisee vanhusten syrjäytymmistä ja tulee myös koti- ja vanhushoidon tavoitteita mahdollisimman pitkään kotona asumisessa.

Anomus on liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää 3.000 € avustuksen Suomen Punaisen Ristin Rautalammin osastolle Muistojen Pysäkki -kerhon kuljetuskustannuksiin ja toimintaan vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

SPR:n Rautalammin osasto

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)