Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Sosiaalihuollon asiakirjojen Kanta-arkistointi

RauDno-2019-41

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savon sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönotto (PoSKanta) -hankkeen kick off pidettiin 15.11.2018. Hankkeen tavoitteena on vuoden 2019 aikana käynnistää maakunnan sosiaalihuollon organisaatioiden vanhojen asiakastietojen Kanta-arkistointi. Kuopion kaupunki on ilmoittautunut mukaan sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoinnin ensimmäisen vaiheen kolmanteen aaltoon ja tulee toimimaan hankkeen pilottiorganisaationa. THL:n aikataulun mukaisesti kolmannessa aallossa mukana olevat organisaatiot aloittavat arkistoinnin 5-8/2019.

 

Liittyminen sosiaalihuollon arkistoon tässä ensimmäisessä vaiheessa mahdollistaa arkistoinnin aloittamisen organisaation itsensä päättämällä asiakirjasisällöllä ja aloituksen jälkeen organisaatio voi itse määritellä myös arkistoinnin etenemisaikataulun. Vuoden 2019 aikana on mahdollista hyödyntää myös maakuntavalmisteluun myönnettyä rahoitusta asiantuntijatyöhön sekä varsinaiseen arkistoinnin tekniseen toteutukseen. Vanhojen asiakirjojen arkistointi mahdollistaa myös maakunnan toiminnan joustavamman aloituksen sosiaalihuollon palvelujen osalta.

 

PoSKanta-hankkeessa tavoitteena on tukea ja mahdollistaa organisaatioiden lähteminen mukaan asiakastietojen arkistoinnin neljänteen käyttöönottoaaltoon. Siihen organisaation tulee ilmoittautua helmikuun 2019 loppuun mennessä ja arkistointi aloitetaan 9-12/2019. Liittymisvaiheen toteutuksen rahoitus pyritään järjestämään osana Pohjois-Savon maakuntavalmistelulle myönnettyä valtiovarainministeriön ICT-valmistelun avustusta.

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta päättää, että Rautalammin kunnan sosiaalitoimi ilmoittautuu PosKanta-hankkeen asiakastietojen arkistoinnin neljänteen aaltoon mukaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on 23.1.2019 kokouksessaan 4§ päättänyt, että Rautalammin kunta liittyy sosiaalihuollon Kanta-arkistoinnissa THL:n hankkeen neljänteen aaltoon. Päätöstä tehtäessä Pohjois-Savon maakunnassa ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, mitä Kantaan liittyminen edellyttää. Vuoden aikana Savogrow-alueen kuntien sosiaalijohto on tehnyt yhteistyötä Kantaan liittymisen selvittämiseksi ja edistämiseksi. Selvityksen aikana on tullut ilmi, että neljänteen aaltoon ei alueella olla valmiina. On myös mahdollista, että kustannustehokkain tapa Kantaan liittymiseksi ei edellytä vanhojen tietojen viemistä Kanta-arkistoon etukäteen, mikä olisi Kanta-aallon varsinainen tavoite. THL:stä saadun tiedon mukaan liittymiseen on tulossa aaltoja jatkossakin.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta päättää, että Rautalampi vetäytyy Kanta-arkistoinnin 4. aallosta ja, että Rautalammin kunta liittyy mahdollisesti myöhemmin sellaiseen aaltoon, joka sopii aikataulullisesti Rautalammille parhaiten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

PosKanta -hanke

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)