Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Perusturvaosaston kuljetuspalveluiden hankinta

RauDno-2019-611

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvan sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten hankintasopimus on päättymässä 31.5.2020. Kuntien omistama hankintayhtiö Sansia on ollut kuntaan yhteydessä ja tarjonnut kuljetuspalveluiden järjestämistä siten, että Sansia vastaa sosiaalihuoltolain ja vammaispalveluiden kaikkien kuljetusten hankinnasta ja kuljetusten operoinnista.

Keskitetty operointi mahdollistaa mm. kuljetusten yhdistämisen, reittien optimoimisen ja päätösten mukaisten kuljetusten reaaliaikaisen seurannan. Kustannukset operoinnille ovat 2,45 €/yhden suuntainen matka. Arviolta kustannukset ovat (elokuun toteuman mukaan) 770 €/kk vuodessa noin 9000 €. Kustannussäästöjä puolestaan tuottaa matkojen reittioptimointi ja matkojen yhdistäminen sekä se, että lähikuntien alueelta ajettaessa edullisin vaihtoehto voidaan valita laajemmasta palvelun tuottajien valikoimasta, eikä odotuskustannuksia synny. Sopimuksen irtisanomisaika on 1 kalenterivuosi.

Lähikunnat ovat siirtyneet Sansia operointipalvelujen piiriin tämän vuoden aikana. Alustavat kokemukset ovat myönteisiä. Sansia tavoittelee maakunnallista palvelua, jolla tavoitellaan kustannustehokkuutta toimintaan. Nykyisellä hankintamenettelyllä, jossa kunta kilpailuttaa palvelun, on tuloksena vähäinen tarjoajien määrä ja yksi sopimuskumppani. Sansian hankinnassa kaikki henkilökuljetuksia tekevät palvelun tuottajat voivat ilmoittautua palvelun tuottajiksi. Sansia valitsee kuljetuksiin kulloinkin tarjolla olevista ehdokkaista edullisimman vaihtoehdon. Sansian menettely varmistaa useammalle yrittäjälle mahdollisuuden tuottaa kuljetuksia, kuin nykyinen.

Koska Sansia on kuntien omistama yhtiö, jossa Rautalammin kunta on omistajana, ei hankinta edellytä kilpailutusta. Kuljetusten kilpailuttamisen hoitaa Sansia.

Liitteenä Sansian tarjousasiakirjat ja palvelutuotekuvaus.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta päättää hankkia sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset 1.6.2020 alkaen Sansian tuottamana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sansia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)