Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Perusturvalautakunnan talousarvion ylitysluvan ja lisätalousarvion hakeminen sosiaalitoimeen ja mahdollisesti myös terveydenhuoltoon

RauDno-2019-711

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan talousarvio vuodelle 2019 on 30.10.2019 toteuman perusteella ylittymässä noin 379 000€. Suurin selitys ylitykselle on ostopalvelun tarpeen lisääntyminen terveydenhuollossa, lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. Vaalijalasta on jouduttu tekemään kaksi ostoa, joiden vaikutus on marras-joulukuulle 70 000€. Lisäksi vammaispalvelulain mukaisen oston kustannukset, joihin ei ole talousarviossa varauduttu ovat 30 000€ kuukaudessa. Lastensuojelun avohuollon ostot ovat nousseet huomattavasti ja niiden kustannus on 13 000€ kuukaudessa. Terveydenhuollon osalta ylitys näyttää lokakuun toteuman perusteella olevan 242 000€, mikä selittyy Kysin ylityksellä 281 000€. Perusterveydenhuolto on alittamassa talousarvion. Sosiaalitoimen ostot ylittyvät 137 000€.Tilanne on huomioitu perusturvan toiminnoissa ja kaikissa yksiköissä niiden taloustilanteesta riippumatta, on erityisesti vuoden loppupuolella noudatettu erityisen huolellista harkintaa mm. sijaisten palkkaamisen suhteen. Kunnalla on valtionkonttorilla vireillä 80 000 € hakemus sotaveteraanien palveluiden korvaamisesta. Asian ratkaisu on kesken. Lisäksi pakolaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksien korvaus alkuvuodesta korjaa hieman tilannetta. Em. seikoista huolimatta perusturvaosasto hakee ylityslupaa ja lisämäärärahaa terveydenhuoltoon 242 000€ ja sosiaalitoimeen 137 000€.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta talousarvion ylityslupaa ja lisämäärärahaa yhteensä 379 000€. Perusturvalautakunta valtuuttaa virkamiehiä tarkentamaan esitystä kunnanhallitukseen, mikäli valtionkonttorilta haetuista korvauksista saadaan päätös ennen kunnanhallituksen kokousta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)