Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Otto-oikeuspykälä

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset:

Perusturvajohtaja
Henkilöstöasiat:
§ 16 Sosiaalityöntekijän virkasunteen päättyminen, 04.11.2019
§ 17 Kokkatoiminnan ohjaajan irtisanoutuminen, 14.11.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)