Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen

RauDno-2019-708

Valmistelija

  • Anne Nieminen, palveluasumisen vastaava, anne.nieminen@rautalampi.fi

Perustelut

Palvelukoti Pauliinasta on työntekijä irtisanoutunut perushoitajan toimesta 1.2.2020 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Irtisanoutumisen myötä perushoitajan toimi tulisi muuttaa lähihoitajan toimeksi, mikä on nykyisin käytössä oleva sosiaalihuoltolain mukainen tehtävänimike.

Perusturvaosasto pyytää täyttölupaa em. lähihoitajan toimeen 1.2.2020 alkaen. Tehtäviä ei voida muutoin järjetää, eikä tointa voida jättää täyttämättä lakisääteisten tehtävien vaarantumatta.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta perushoitajan toimen muutamista lähihoitajan toimeksi ja samalla pyytää täyttölupaa lähihoitajan toimen täyttämiseksi 1.2.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, Palvelukoti Pauliina

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)