Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kokkatoiminnan 50 % ohjaajan täyttöluvan hakeminen

RauDno-2019-720

Valmistelija

  • Kyllikki Kemppainen, Kokka-toiminnan vastaava, kyllikki.kemppainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kokkatoiminnan 50 % ohjaajan toimessa työskennellyt henkilö on irtisanoutunut 12.11.2019. 

Perusturvaosasto pyytää täyttölupaa em. ohjaajan toimeen 4.1.2020 alkaen. Tehtävää ei voida muutoin järjestää, eikä tointa voida jättää täyttämättä lakisääteisten tehtävien vaarantumatta.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta pyytää kunnanahallitukselta täyttölupaa ohjaajan 50 % toimen täyttämiseksi 4.1.2020.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, Kokkatoiminta

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)