Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat asiat:

 1. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy / Validia on ilmoittanut 30.8.2019 kirjeessään nostavansa hintoja yhteensä 1,85 %.
 2. Tieto Finland Oy on ilmoittanut 13.9.2019 kirjeessään nostavansa Effica-ohjelman tuki- ja ylläpitomaksuja 1,3 % sekä vuosimaksuja 0,65 % 1.1.2020 alkaen.
 3. Sansia Oy on hyväksynyt hinnanmuutokset vuodelle 2020 seuraaville sopimuksille/asumispalveluyksiköille:
 • Attendo Mi-Hoiva / Tervon Tähti
 • Attendo Siilinhelmia
 • Attendo Sisä-Savon Palvelukoti Oy
 • Hoivakoti Poppeli Oy
 • Hoiva Mehiläinen / Vire koti Victor
 • Hoiva Mehiläinen / Ykköskoti
 • Kierinniemen hoitokoti
 • Mehiläinen / Perhe ja Palvelukodit Suomalainen Oy / Veeruska ja Juuliska
 • Mehiläinen / Perhe ja Palvelukodit Suomalainen Oy / Rantarinne-Koti
 • Vetrea Terveys Oy / Siilinjärven Palvelukoti

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)