Perusturvalautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta

RauDno-2019-709

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Minnan Majakka Ky Kuopiosta on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta 23.7.2019 alkaen Rautalammin kunnan alueella. Yhtiön toimialana on koulutus-, ohjaus- ja valmennuspalvelut sekä lasten päivähoito ja kaikki laillinen liiketoiminta. Hakemus liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Minna Majakka Ky:n tekemän ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja hyväksyy Minnan Majakka Ky:n yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Minnan Majakka, Aluehallintovirasto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)