Nuorisovaltuusto, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Nuorisotoimen kysely

RauDno-2020-40

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Nuorisotoimi tekee kyselyn 6.-9. -luokkalaisille koskien nuorisotoimen tiloja, tapahtumia ja toimintaa.

Ehdotus

RauNo päättää kyselyn toteuttamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Päätös

Tutustuttiin kyselyyn ja päätettii,, että RauNo toteuttaa kyselyn viikolla viisi.