Nuorisovaltuusto, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Mieli ry:n puheenvuoro

RauDno-2020-38

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Mieli ry:n edustaja kertoo toiminnastaan ja yhteistyötoiveistaan nuorisovaltuuston kanssa.

Ehdotus

Päätös yhteistyöstä tehdään kokouksessa.

Päätös

Tutustuimme paikallisiin Mieli ry:n sivuihin ja paikalliseen toimintaan. Lukion ykkösille jaetaan Treenaa mieli vahvaksi - vihkoset sekä osa jaetaan myös yläkoululle. RauNolaiset hoitavat jaot, mm. koulukuraattorille ja kouluterveydenhoitajalle.