Nuorisovaltuusto, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kunnanvaltuuston kutsu

RauDno-2020-41

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti 20.1.2020 että, nuorisovaltuusto RauNo kutsutaan  kunnanvaltuuston kokouksiin 31.3 ja 29.9. Ennen valtuuston em.kokouksia pidetään nuorten ja valtuutettujen keskustelutilaisuus.

Ehdotus

RauNo kittää kutsusta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätös hyväksytään.