Nuorisovaltuusto, kokous 10.12.2019

§ 17 Yhteistyö Mieli ry:n kanssa

RauDno-2019-748

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Mieli ry. tuottaa nuorille tarkoitettua materiaalia mielenterveyteen liittyen. 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Utriainen, nuorisovaltuuston vpj., matti.utriainen@gmail.com

Mieli ry:n edustaja pyydetään seuraavaan RauNo:n kokoukseeen.