Nuorisovaltuusto, kokous 10.12.2019

§ 16 Yhdyshenkilöiden valinta - Lape ja Nuoren monialainen ohjaus- ja palveluverkosto

RauDno-2019-747

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

RauNon tulee valita edustajansa Lapeen (lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, joka on lasten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla) ja Noppiin (nuorten monialainen ohjaus- ja palveluverkosto).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Utriainen, nuorisovaltuuston vpj., matti.utriainen@gmail.com

RauNo valitsee yhdyshenkilöt.