Nuorisovaltuusto, kokous 10.12.2019

§ 15 Nuuska-agentti infot - purku

RauDno-2019-746

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

RauNolaiset on koulutettu Nuuska-agenteiksi Ehyt ry:n toimesta. Nuuska-agenttikoulutuksia on pidetty Matti Lohen koululla seuraavasti to 24.10. klo 9.30-10.12 7.lk pe 25.10. klo 11.45-12.30 6.lk pe 25.10. klo 13.40-14.25 5.lk. Koulutuksia ei ole järjestetty Kerkonjoen koululla.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Utriainen, nuorisovaltuuston vpj., matti.utriainen@gmail.com

RauNo keskustelee pidetyistä koulutuksista ja päättää käydä pitämässä Nuuska-infot Kerkonjoen koululla ensi vuoden alussa.