Nuorisovaltuusto, kokous 10.12.2019

§ 19 Kokouksen päättäminen

RauDno-2019-749

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Kokouksen päättäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Utriainen, nuorisovaltuuston vpj., matti.utriainen@gmail.com

Puheenjohtaja päättää kokouksen.