Nuorisovaltuusto, kokous 10.12.2019

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 132 §). Kuntalain 103 §:n nojalla  kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 124-125 §:ien mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Nuorisovaltuuston sääntöjen mukaan kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemään vuorokautta ennen kokousta  ja läsnäolijoita on vähintään puolet. Esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla (Rautalammin kunnan hallintosääntö § 126 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Utriainen, nuorisovaltuuston vpj., matti.utriainen@gmail.com

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.