Kunnanvaltuusto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Muut asiat

Perustelut

Kunnanvaltuusto ottaa käsiteltäväkseen jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Kunnanjohtaja esitteli tuloslaskelman 9/2019  ja tuloslaskelman ulk+sis 9/2019.

Puheenjohtaja totesi, että seuraava valtuuston kokous pidetään  26.11.2019 klo 19.00. Valtuustoinfo pidetään ennen kokousta klo 17.00. Aiheina on kuntalaiskyselyn ja valtuustokyselyn tulosten purkaminen.

 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)