Kunnanvaltuusto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten.

Päätös

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että pykälät 72 (Kuutinranta 6:548 tilan asemakaavoitus ) ja 73 (Kuutinrannan uusien omakoti- ja rivitalotonttien hinta asemakaavan muutosalueella) vedetään pois listalta, koska asian valmistelussa on tapahtunut tekninen kömmähdys. 

Kunnanjohtaja ilmoitti, että talouden seurannan raportti 9/2019 käsitellään lyhyesti kokouksen lopussa.

Puheenjohtaja ilmoitti, että muissa asioissa käsitellään loppuvuoden kokousaikataulu.

Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)