Kunnanvaltuusto, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että

1.  asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

a. Ympäristölautakunnan välintilinpäätös on käsitelty ympäristölautakunnassa 14,11 ja kunnanhallituksessa 18.11. Esitys on jaettu pöydille.

b. Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen Rautalammin kunnassa § 84, tehdään tarkennus: sivistyslautakunta nimeää ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön.

2. Muissa asiossa käydään lävitse lyhyesti TA 2020 valmistelutilanne ja jaetaan budjettiyhteenveto.

Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)