Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Päiväkodin rakentaminen, luonnossuunnittelu

RauDno-2019-545

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Riihikodon päiväkodin tilanahtaudesta ja peruskorjaustarpeesta johtuen tarvitaan lisää hoitopaikkoja alle kouluikäisille lapsille. Hoitopaikkojen tarve tällä hetkellä on noin 53 paikkaa.

Hankesuunnitteluvaiheessa on selvitetty mm. Riihikodon peruskorjausta ja laajennusta, uuden päiväkotirakennuksen rakentamista ja erilaisia vuokratilaratkaisuja.

Vuokratilaratkaisujen huono puoli on niiden kalleus. Myös se, että vuokra-ajan loputtua vuokratilat palautuisivat vuokraajalle, on todettu huonoksi ratkaisuksi. Hyvänä puolena on joustavuus.

Uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen on todettu hankesuunnitteluvaiheessa mm. tilankäytöllisesti ja laadullisesti parhaaksi vaihtoehdoksi. Myös sisäilmastoltaan paikalla rakennettu rakennus on todettu parhaaksi vaihtoehdoksi. Haasteiksi on arvioitu uudisrakennuksen kalleus ja vuokratiloja huonompi tilankäytöllinen joustavuus.

Riihikodon päiväkodin peruskorjaus ja laajentaminen on arvioitu melko kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi. Huonona puolena on kuitenkin huomioitava tontin ahtaus – laajennus ja leikkipaikat eivät mahdu tontille. Myös peruskorjauksen epäonnistumisen riski on olemassa.

Esityksen liitteenä on päiväkotiin liittyvä hankeselvitys.

Jotta rakentamistyöt (Riihikodon peruskorjaus ja –laajennus tai uusi päiväkotirakennus) pääsisivät alkamaan  viimeistään syksyllä 2020, pitäisi luonnossuunnittelun alkaa syyskuussa 2019.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että esitetyistä vaihtoehdoista valitaan uudisrakennuksen rakentaminen Pentinpellon päiväkodin yhteyteen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että rakennuttamisjaosto valitsee kilpailutuksen jälkeen arkkitehtitoimiston, joka toteuttaa hankkeen luonnossuunnittelun.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muilta osin, paitsi rakennuttamisjaostolle ei myönnetä lupaa arkkitehtitoimiston valintaa ennen kunnanvaltuuston päätöstä päiväkodin rakentamisvaihtoehdosta.

Tiina Puranen jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)