Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat asiat:

1. Tiedote 5.9.2019: Geologian tutkimuskeskus on hakenut kahta malminetsintälupaa Rautalammille (Vaajasalmen ja Pukkiharjun kylien alueelta)

2. Ympäristöterveyslautakunnan esityslista 3.9.2019

3. Pohjois-Savon Maakuntavaltuuston pöytäkirja 10.6.2019

4. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan esityslista 10.9.2019 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)