Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Viestintäohjelma

RauDno-2019-368

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Virta, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, petri.virta@rautalampi.fi

Perustelut

Viestintäkoordinaattori on laatinut viestintäohjelman luonnoksen, joka esitellään työryhmälle.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Työryhmä keskustelee viestintäohjelman sisällöstä ja päättää jatkotoimista.

Päätös

Viestintäohjelmaluonnos merkittiin työryhmän tietoon saatetuksi. Työryhmä keskusteli ja antoi ehdotuksia luonnoksen jatkotyöstöä varten.

Valmistelija

Petri Virta, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, petri.virta@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnalle on laadittu omana työnä viestintäohjelma, jonka tarkoituksena on luoda yhteinen suunta ja tahtotila sille, kuinka kehitämme Rautalammin kunnan viestintää tulevaisuudessa.

Ohjelmassa ei määritellä yksittäisiä viestejä tai käytännön ohjeita. Ohjelman tarkoituksena on auttaa hahmottamaan, kuinka voimme viestinnän ja markkinoinnin keinoin edistää kuntastrategian päämääriä. Ohjelma korvaa aikaisemmat viestintäohjeistukset.

Rautalammin hallintosäännön 6 § mukaisesti kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta johtaa kunnanhallitus. Hallintosäännön mukaan viestintäohjelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. Asia on valmisteltu elinvoimalautakunnan alaisuudessa, koska hallintosäännön 6 § mukaisesti elinvoimalautakunnan tehtävänä on kehittää kunnan markkinointia ja viestintää.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi viestintäohjelman vuosille 2019-2022.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Valmistelija

  • Petri Virta, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, petri.virta@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnalle on laadittu omana työnä viestintäohjelma,​ jonka tarkoituksena on luoda yhteinen suunta ja tahtotila sille,​ kuinka kehitämme Rautalammin kunnan viestintää tulevaisuudessa.

Ohjelmassa ei määritellä yksittäisiä viestejä tai käytännön ohjeita. Ohjelman tarkoituksena on auttaa hahmottamaan,​ kuinka voimme viestinnän ja markkinoinnin keinoin edistää kuntastrategian päämääriä. Ohjelma korvaa aikaisemmat viestintäohjeistukset.

Rautalammin hallintosäännön 6:nnen §:n mukaisesti kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta johtaa kunnanhallitus. Hallintosäännön mukaan viestintäohjelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. Asia on valmisteltu elinvoimalautakunnan alaisuudessa,​ koska hallintosäännön 6:nnen §:n mukaisesti elinvoimalautakunnan tehtävänä on kehittää kunnan markkinointia ja viestintää.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä viestintäohjelman vuosille 2019-2022 ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin viestintäkoordinaattori Petri Virtaa.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)