Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Perusturvaosaston välitilinpäätös tammi-elokuu 2019

RauDno-2019-608

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosastolla on laadittu välitilinpäätös ajalta tammi-elokuu 2019. Liitteenä on välitilinpäätös sekä toteutuneet talousluvut. Alla olevassa taulukossa, on toteutuma sekä ylemmältä että alemmalta kirjanpidon tasolta.

Toimintakate TP 2017 TP 2018 TA 2019 Tot 1-8kk/2019 tot. % taso
Perusturvan hallinto 190 758 231 838 217 553 141 203 64,9 307
Sosiaalipalvelut 3 247 673 3 240 619 3 333 730 2 261 088 67,8 310
     Sosiaalipalvelujen hallinto 153 958 150 937 170 656 108 840 63,8 3025
     Kehitysvammahuolto 490 836 1 211 472 1 238 299 832 051 67,2 3030
     Sosiaalityö 492 869 601 087 630 056 438 540 69,6 3040
     Mielenterveyspalvelut 444 268 424 458 373 000 253 621 68 3050
     Vammaispalvelut 1 541 049 739 951 815 519 577 302 70,8 3055
     Toimeentulotuki 124 693 112 728 106 200 50 734 47,8 3090
Kotihoito ja vanhuspalvelut 2 820 555 2 866 568 3 055 557 1 940 798 63,5 330
     Kotihoito 1 233 290 1 330 478 1 329 514 930 928 70 3110
     Palveluasuminen vanhukset 954 138 860 118 922 889 605 155 65,6 3120
     Ostopalvelut vanhukset 637 245 662 360 803 154 402 676 50,1 3130
Ravintokeskus -95 340 -67 320 -51 187 -52 577 102,7 335
Kansanterveystyö 2 496 558 3 150 310 3 449 004 2 231 565 64,7 360
Erikoissairaanhoito 5 362 151 4 758 181 4 867 162 3 382 513 69,5 370
Ympäristöterveydenhuolto 192 228 179 884 195 310 146 483 75,0 380

Toimintavuoden 2019 aikana tammi-elokuussa on sosiaalitoimi yhteensä - talousarvion toteutumaprosentti on 65,4%.

Koko terveydenhuollon toteutumaprosentti toisella kolmanneksella on yhteensä 67,7%, mikä ennakoi terveydenhuollon toteuman pientä ylitystä. Mahdollisen lisätalousarvion tarve tarkentuu myöhemmin syksyllä. Kansanterveystyön (perusterveydenhuolto) toteutumaprosentti on 64,7%. Sairaanhoitolaitosten (erikoissairaanhoito) toteutumaprosentti on 69,5% ja Ympäristöterveydenhuollon toteutumaprosentti on 75%. Ympäristöterveydenhuollon toteutumaprosenttia selittää Tervon kunnan laskutus, joka tapahtuu etukäteen kolmen kuukauden välein.

Toiminnallisesti edettiin tavoitteiden suuntaisesti koko perusturvassa.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvaosaston välitinpäätöksen tammi-elokuulta 2019 ja esittää kunnanhallitukselle ja myöhemmin kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosastolla on laadittu välitilinpäätös ajalta tammi-​elokuu 2019. Toimintavuoden 2019 aikana tammi-​elokuussa on sosiaalitoimi yhteensä -​ talousarvion toteutumaprosentti on 65,​4%.

Koko terveydenhuollon toteutumaprosentti toisella kolmanneksella on yhteensä 67,​7%,​ mikä ennakoi terveydenhuollon toteuman pientä ylitystä. Mahdollisen lisätalousarvion tarve tarkentuu myöhemmin syksyllä. Kansanterveystyön (perusterveydenhuolto) toteutumaprosentti on 64,​7%. Sairaanhoitolaitosten (erikoissairaanhoito) toteutumaprosentti on 69,​5% ja Ympäristöterveydenhuollon toteutumaprosentti on 75%. Ympäristöterveydenhuollon toteutumaprosenttia selittää Tervon kunnan laskutus,​ joka tapahtuu etukäteen kolmen kuukauden välein.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy perusturvaosaston välitilinpäätöksen tammi-​elokuulta 2019 ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)