Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Lautakuntien pöytäkirjat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:

1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 16.10.2019

2. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 22.10.2019

3. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 23.10.2019

4. Rakennusjaoston pöytäkirja 24.10.2019

5. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 24.10.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)