Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 LISÄPYKÄLÄ: Lisämääräraha, lukio (lisäpykälä)

RauDno-2019-617

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin lukion 2019 talousarvion mukaisen budjetin henkilöstömenoista on lokakuun loppuun mennessä käytetty 97,9%. Vuoden 2019 talousarvioon vakinaisten viranhaltijoiden palkkoihin varatusta 392 732 € on käytetty 384 539€. Vuoden 2018 kertymä vastaavana ajankohtana on 369 370€. Vuosien 2018 ja 2019 kertymät lokakuun lopussa ovat lähellä toisiaan. 

Sivistysjohtaja on selvitellyt palkkamenojen ylitykseen johtavia syötä palkanlaskennan kanssa ja tullut siihen lopputulokseen että ylitys johtuu budjetointivirheestä. Tästä johtuen lukion viranhaltijoiden palkkamenot tulevat ylittämään annetun raamin arviolta 74 000€

Sivistysjohtaja ehdottaa, että lautakunta anoo kunnanhallitukselta 74 000€ lisämäärärahan lukion henkilöstömenoihin vuodelle 2019. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta 74 000€ lisämäärärahan kattamaan budjetin alijäämän henkilöstömenojen osalta. 

 

 

Päätös

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta 74 000€ lisämäärärahan kattamaan budjetin alijäämän henkilöstömenojen osalta.

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

 

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta 74 000 euron lisämäärärahan kattamaan budjetin alijäämän henkilöstömenojen osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä 74 000 euron lisämäärärahan lukion henkilöstömenoihin ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)