Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Kunnanviraston ilmanvaihtokoneen uusinta

RauDno-2019-650

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvirastossa on talvella ja keväällä 2019 selvitetty iv-laitteissa mahdollisesti olevia kuitulähteitä. Selvityksissä havaittiin, että kunnanviraston Rautakunnon puoleiseen päätyyn johtavat ilmanvaihtokanavat ovat kuitulähteitä. Kyseiset kanavat ovat rakenteellisesti hankalassa paikassa, joten ne joudutaan poistamaan käytöstä. Tällöin joudutaan hankkimaan ja asentamaan uusi iv-kone, joka palvelee kunnanviraston Rautakunnon puoleista päätyä.

Tekninen osasto on pyytänyt kahdelta yritykseltä tarjoukset koneen uusimisesta: Pieksämäen Peltityö (38.000 €) ja Suomen Talotekniikka Pieksä Oy (19.000 €). Näiden kustannusten lisäksi rakennuttajan pitää varautua sähkö- ja rakennustöihin. Sähkö- ja rakennustöihin arvioidaan menevän 3.500 €.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Valitaan iv-työn suorittajaksi Suomen Talotekniikka Pieksä Oy. Lisäksi rakennuttamisjaosto päättää, että töitä ei aloiteta, ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen, myönnetäänkö kyseiselle työlle lisämääräraha.

 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rakennuttamisjaosto on pyytänyt kunnanviraston Rautakunnon puoleisen päädyn ilmanvaihdon uusimisesta hinta-arviot kahdelta alan yrittäjältä. Jotta em. tila pystytään vuokramaan suunniteltuun käyttötarkoitukseen paikkakuntalaiselle yrittäjälle, joudutaan ilmanvaihtokone ja mahdollisesti myös ilmanvaihtokanavia uusimaan. Lisäksi joudutaan tekemään myös jonkin verran sähkö- ja rakennustöitä. Kunnanviraston sisäilmakorjauksiin on varattu 35.000 €, mutta osa tästä määrärahasta on jo käytetty.

Tekninen toimi on päätynyt ratkaisuun, jossa aiemmin pyydetyt hinta-arviot hylätään, koska niissä esitetyt ratkaisut eivät ole yhteismitallisia. Tekninen toimi tulee pyytämään  alan yrittäjiltä tarjoukset heti suunnitelmien valmistuttua. Tavoitteena on, että tila voidaan vuokrata yrittäjälle joulukuun 2019 alusta. Koska aikataulu on tiukka, pyytää tekninen toimi kunnanhallituksen lupaa ryhtyä toimenpiteisiin myös tilanteessa, jossa varattu määräraha mahdollisesti ei tule riittämään.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle toimelle luvan hankkeen käynnistämiseen edellä mainitulla tavalla. Teknisen toimen tulee kuitenkin välittömästi kustannusarvion täsmennettyä hakea mahdollista lisämäärärahaa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)