Kunnanhallitus, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Elinvoimalautakunnan toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018 liittyen

RauDno-2019-623

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunta on tehnyt elinvoimalautakunnan alaisesta toiminnasta arvioinnin vuoden 2018 tarkastuskertomuksessa. Arvion mukaan tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin elinkeinotoiminnan osalta.

Tarkastuslautakunnan arviointi on liitteenä 1.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Elinvoimalautakunta antaa liitteen 2 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan tekemistä havainnoista.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Valmistelija

  • Pirkko Annala, hallintosihteeri, pirkko.annala@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on tehnyt elinvoimalautakunnan alaisesta toiminnasta 2018 arvioinnin tarkastuskertomuksessa. Arvion mukaan tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin elinkeinotoiminnan osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen elinvoimalautakunnan käsittelyn, hyväksyy selvityksen osaltaan ja esittää selvitystä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus käsitteli  uudelleen elinvoimalautakunnan vastineen, koska sitä ei ollut aiemmin käsitelty elinvoimalautakunnassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

Käsitellyt asiat