Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2023

RauDno-2019-727

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat aiemmin olleet erillisiä asiakirjoja, mutta nyt jo toisen kerran ne on yhdistetty. Vuoden 2020 talousarvioita on valmisteltu taloudellisesti hyvin haasteellisessa tilanteessa. Vaikka yleinen talouskehitys on ollut hyvää, ei se näy kuntien taloudessa. Aiemmin tehdyt valtionosuuksien merkittävät leikkaukset, verotulojen kivulias kasvu, väestön ikääntyminen ja erityisesti palveluiden ostojen jyrkkä kasvu tulevat viemään kunnan talouden pakkaselle. Vaikka Rautalammin kunnan valtionosuudet kasvavat vuonna 2020 noin 915.000 euroa, kasvavat palvelujen ostot yli 1.0 milj. euroa. Ja kun huomioidaan, että vuonna 2019 palvelujen ostot kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna 0.5 miljoonaa, on tilanne kestämätön. Mikäli tätä kehityssuuntaa ei saada kääntymään, tulee talouden tasapainoon saattaminen olemaan erittäin hankalaa tai jopa mahdotonta. Talouden puskurina ollut noin 5.5 miljoonan ylijäämä tulee hupenemaan vauhdilla.

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on - 26.989.667 euroa ja toimintatuottojen 3.117.392 euroa, jolloin toimintakate on - 23.872.337 euroa.

Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut nousevat 1.9 %. Palvelujen ostot kasvavat 7.2 %. Kasvu selittyy muun muassa erikoissairaanhoidon, vammaispalveluiden ja hoivapalveluiden nousevilla kustannuksilla. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa noin 2.8 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat Kuutinharjun aluetyöt, päiväkotiprojekti ja vesi- ja viemärilaitoksen verkostoinvestoinnit. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan olevan suunnilleen kuluvan vuoden tasoa eli 10.838.000 euroa. Valtionosuuksia kertynee noin 12.391.000 euroa.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on -474.201 euroa. Taso on aiempia vuosia olennaisesti heikompi, koska kulut nousevat tuloja selkeästi nopeammin. Poistojen 1.034.846 jälkeen talousarvion alijäämäksi jää 1.509.047 euroa.

Kunnan lainamäärä on 31.12.2019 noin 11.4 miljoonaa euroa. Uutta lainaa arvioidaan otettavan noin 1.8 milj. euroa, vanhaa maksetaan pois noin 1.34 mlj.euroa.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 käsittelyn.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Käsittely jatkuu 9.12.2019.

Asiantuntija kuultiin elinkeinoasiamies Iiro Lyytistä/ elinkeinotoimi, kunnanjohtaja Anu Sepposta/ taloussuunnitelma 2020-2023/TA 2020, hallintojohtaja Merja Koivula-Laukka/yleis-ja taloushallinto, perusturvajohtaja Kirsi Solmari/ perusturvan toimiala, sivistysjohtaja Olli Lipposta / sivistystoimi ja tekninen johtaja Antti Tuppuraa/ tekninen toimi ja investoinnit.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)