Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat asiat:

1. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21.11.2019 nro 19/0245/3 liittyen yleiskaavan hyväksymistä koskevaan valitukseen. Valittaja Päivi Hautapakka.

2. Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouksen 28.11.2019 esityslista.

3. Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille 2020-2021. Toimeenpanosuunnitelma sisältää Pohjois-Savon mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, keskeiset toimenpiteet ja hankekokonaisuudet sekä suunnitelman toimenpiteiden rahoittamiseksi. Asiakirja linjaa EU- ja kansallisen rahoituksen myöntöä Pohjois-Savossa.

4. Savon koulutuskuntayhtymän valtuuston kokouskutsu ja esityslista 3.12.2019.

5. Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2019.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)