Kunnanhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Ympäristölautakunnan talousarvion 2019 toteutuminen 1.1.- 31.8.2019

RauDno-2019-624

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto on laatinut raportit rakennusvalvonnan ja -ohjauksen sekä ympäristönsuojelun osalta 1.1. - 31.8.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus hyväksy rakennusvalvonnan- ja ohjauksen sekä ympäristönsuojelun raportit tammi-​elokuulta 2019 ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)