Kunnanhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat asiat:

1. Keskusvaalilautakunnan päätös 31.10.2019 uuden varajäsenen määräämisestä perussuomalaisten valtuustoryhmään

2. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokous 18.11.2019 klo 10.00 

3. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouspöytäkirja 21.10.2019 http://publish.psshp.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2019351082

4. Ote Metsäjaoston pöytäkirjasta 1.11.2019: Metsänhoitotöiden suunnitelma vuodelle 2020 ja suunnitelmaan liittyvät kartat 

5. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 1.11.2019, liitteenä hyväksytyt hankkeet ja talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 

6. Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry:n syyskokouskutsu 28.11.2019

7. Vaalijalan kuntakokouksen muistio 16.10.2019 https://www.vaalijala.fi/resources/public//materiaalipankki/julkiset_dokumentit/kuntakokous_16.10.2019_muistio.pdf

8. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan esityslista 13.11.2019 

9. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen käsittely koskien Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkien peruspääomavaatimusta. (koneella)

10. Savon Voima Verkko Oy:n päätös sähkökaapeleiden asentamisesta Säynätsalmen ali 23.10.2019 

11. Luottamushenkilökorvaukset: Kuntalain 82 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan luottamushenkilölle maksetaan korvausta mm. kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)