Elinvoimalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Muut asiat

Perustelut

Elinvoimalautakunta ottaa käsiteltäväkseen jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.