Elinvoimalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2020

RauDno-2020-71

Valmistelija

  • Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion. Samalla valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja päämäärät sekä mittarit vuodeksi 2020.

Toimielinten tulee toimittaa 20.2.2020 mennessä käyttösuunnitelmien hyväksymistä koskevat päätökset taloushallintoon. Samalla tulee esittää vastuualueiden 2 % menoleikkauksen toteuttamissuunnitelma. Lisäksi lautakuntien tehtävänä on tehdä tarvittavat päätökset laskujen ja tositteiden hyväksyjistä ja määritellä heidän hyväksymisoikeutensa, mm. sen mihin määrärahoihin heillä on käyttöoikeis. Laskun vastaanottaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Maksumääräyksen antajan tulee olla eri henkilö kuin laskun hyväksyjän.

Laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Laskut vastaanottaa ja hyväksyy elinkeinoasiamies tai maaseutuasiamies. Laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja. Hyväksymisoikeus kattaa kaikki elinkeinotoimen alaiset kustannuspaikat talousarvion mukaisten määrärahojen puitteissa.

Toimeenpanosuunnitelma ja suunnitelma 2 % menoleikkauksista

Elinvoimalautakunnan vuoden 2020 euromääräinen muodostuu seuraavasti:

Toimintakate TA2020 Muutos % Leikattu Muutos %
1600 Elinvoima hallinto 36 481,00 -8 % 36 481,00 0 %
1612 Yrittäjäkoulutus ja -kasvatus        
1615 Kampanjat/markkin. ja avustuks. 17 800,00 -12 % 16 000,00 - 10 %
1617 Elinkeino toimenpiteet 16 000,00 0 % 16 000,00 0 %
1618 Luontomatkailun koord.hanke        
1619 Työtä osuuskunnasta -hanke        
1620 Ruokaelämyksiä -hanke        
1621 Kiehtova maisema -hanke        
1622 SavoGrow ja EU-hankkeet 156 000,00 8 % 156 000,00 0 %
1624 Yhteishankeosuudet 12 000,00 0 % 8 230,00 - 31 %
1630 Tapahtumat 12 862,00 -60 % 12 862,00 0 %
1640 Matkailu 27 280,00 17 % 27 280,00 0 %
1650 Maatilojen yritystuet        
YHTEENSÄ 278 423,00 -3 % 272 853,00 - 2 %

Kunnanjohtaja toimialasta vastaavana viranhaltijana vastaa, että toimialan toiminta sopeutetaan määrärahojen sallimiin rajoihin. Kunnanjohtaja vastaa siitä, että tulosalueelle myönnetty määräraha ei ylity.

Talousarvion toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan kunnan johtoryhmälle kuukausittain. Lisäksi laaditaan välitilinpäätös kolmannesvuosittain.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että

  1. Kaikki elinkeinotoimen toimialalle kuuluvat laskut vastaanottaa elinkeinoasiamies tai maaseutuasiamies. Laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja.
  2. Talousarvion toimeenpanosuunnitelma ja säästövelvoitteeseen sisältyvä 2 % menoleikkaus toteutetaan yllä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.