Pöytäkirja / Julkipanolista

Kuulutusaika

15.11.2019 - 20.12.2019

Kuulutus

Ympäristölautakunnan päätös 14.11.2019 § 61

19-0159-T, pienjänniteilmajohdon sijoittaminen Joutselahden alueelle

 

Pöytäkirja / Julkipanolista liitteenä