Pöytäkirja / Julkipanolista

Kuulutusaika

20.9.2019 - 22.10.2019

Kuulutus

Ympäristölautakunnan päätös 18.9.2019 § 52

Päätöksen antopäivä 23.9.2019

LUPa 19-0131-POI, kiinteistö 686-408-18-340, poikkeuslupa omakotitalolle