Pöytäkirja / Julkipanolista

Kuulutusaika

19.9.2019 - 21.10.2019

Kuulutus

Ympäristölautakunnan päätös 18.9.2019 § 51

Lupa 19-0130-R, kiinteistö 686-408-8-73, lypsypihatto, lantala, laakasiilot ja lietesäiliö.

 

Pötäkirja / Julkipanolista liitteenä.