Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta

Kuulutusaika

9.3.2020 - 9.4.2020

Kuulutus

Romuharju Oy hakee ympäristönsuojelulain 27§ mukaista ympäristölupaa jätteiden ammattimaiseen ja laitosmaiseen käsittelyyn. Kyseessä on nykyisen luvan päivittäminen. Hakemus liitteineen on nähtävillä Rautalammin kunnantalolla kuulutusajan 9.4.2020 saakka.

Ne, joiden oikeutta ja etua asia saattaa koskea, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti ympäristölautakunnalle 9.4.2020 mennessä osoitteella: Rautalammin kunta, ympäristölautakunta, Kuopiontie 11 77700 Rautalampi. Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Antti Tuppura, Puh 0400-784570, ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen 0400-200194.

Rautalammilla 9.3.6.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA