Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta

Kuulutusaika

9.3.2020 - 9.4.2020

Kuulutus

Jori Pakarinen on hakenut maa-aineslain (555/81) mukaista maa-ainestenottolupaa tilalle 686-408-6-55. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi, soran ottamista varten. Haettu ottomäärä on 100 000m3. Hakemus liitteineen on nähtävillä Rautalammin kunnantalolla kuulutusajan 9.4.2020 saakka.

Ne, joiden oikeutta ja etua asia saattaa koskea, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti ympäristölautakunnalle 9.4.2020 mennessä osoitteella: Rautalammin kunta, ympäristölautakunta, Kuopiontie 11 77700 Rautalampi. Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen 0400-200194.

Rautalammilla 9.3.2020


YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA