Julkipanoilmoitus eläinsuoja

Kuulutusaika

19.9.2019 - 21.10.2019

Kuulutus

Ympäristölautakunta antaa alla mainituista ympäristönsuojelulain mukaisista lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Rautalammin kunnanviraston teknisellä osastolla.

Päätösten antopäivä: 20.9.2019

Hakija ja lupatoiminta
Valolan tila, Korhonen Ville, Rautalampi, Valola 8:73.
Ilmoitusmenettelyn mukainen päätöseläinsuojalle.
 

Julkipanoilmoitus liitteenä.