Kuutinranta 6:548 tilan asemakaavamuutoksen hyväksyminen

Kuulutusaika

6.2.2020 - 13.3.2020

Kuulutus

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.2.2020 §:n 5 kohdalla hyväksynyt asemakaavan muutoksen koskien tilaa Kuutinranta 6:548.

Kunnanvaltuuston päätös ja hyväksytyt kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 6.2.– 13.3.2020 välisen ajan Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sekä kunnan internetsivuilla www.rautalampi.fi/kaavat.

Rautalammilla 6.2.2020

KUNNANHALLITUS