Asemakaavan laajentamisen voimaantulo

Kuulutusaika

29.10.2019 - 26.11.2019

Kuulutus

Kunnanhallitus on 21.10.2019 § 244 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että asemaakaavan laajentaminen koskien tiloja Juhola ja Suvantola tulee voimaan muilta osin kuin valituksen alaisen alueen osalta. Voimaantulo koskee tilaa Suvantola 686-408-58-14.

Rautalammilla 29.10.2019

KUNNANHALLITUS